Váš průvodce světem kraniosakrální terapie...

Probouzení tygra

Léčení traumatu
Probouzení tygra
Autor:
Kniha Probouzení tygra nabízí nový, optimistický pohled na trauma. Pohlíží na lidské zvíře jako na jedinečnou bytost obdařenou instinktivní schopností léčit se a myslícím duchem, který dokáže tuto vrozenou schopnost zapřáhnout a využít. Kniha se zabývá velmi zajímavou otázkou – jak to, že zvířata žijící ve volné přírodě, která běžně čelí ohrožení, jsou jen málokdy traumatizována? Porozumíme-li dynamice, která poskytuje divokým zvířatům odolnost vůči traumatickým symptomům, odhalíme tajemství traumatu i u člověka.

Autor srozumitelně popisuje symptomy traumatu a kroky, které je třeba podniknout k jejich léčení. Trauma často vzniká následkem zdánlivě běžných zážitků a zkušeností. Kniha je průvodcem, který nás zavede do světa téměř nepostřehnutelných, ale velmi mocných impulsů, jež řídí naše reakce na zdrcující životní události. Najdeme zde řadu cvičení, která nám pomohou zaměřit se na tělesné vjemy. Budeme-li těmto vjemům věnovat více pozornosti, můžeme trauma léčit.

Peter Levine vystudoval obor lékařská a biologická fyzika na Kalifornské universitě v Berkeley, kde získal titul
Ph.D. Na soukromé mezinárodní univerzitě získal doktorský titul v oboru psychologie. Během svého třicetiletého studia stresu a traumatu se podílel na celé řadě vědeckých a lékařských publikací a přispěl kapitolou o stresu do knihy The Handbook of Psychophysiology. Byl poradcem NASA při vývoji raketoplánu, vyučoval v nemocnicích a na klinikách pro léčbu bolesti ve Spojených státech i v Evropě a v Hopijském poradenském středisku v Arizoně. V současné době je poradcem Střediska pro rehabilitaci a léčbu bolesti ve městě Boulder ve státě Colorado.
webová stránka:
ISBN:
978-80-87249-21-5
sdílet