Váš průvodce světem kraniosakrální terapie...

Tereza Králová

Tereza Králová

Cesta hledání

Narodila jsem se a vyrůstala v Praze. Po gymnáziu jsem se z velké lásky k přírodě přihlásila na přírodovědeckou fakultu UK, obor biologie-chemie. Během studia jsem cítíla, že tento vědecký a školní přístup není v souladu s mým vnitřním nastavením a že tam jde spíše o to přírodu pitvat, nežli k ní přistupovat s láskou a pokorou. Ve čtvrtém ročníku jsem i přes skvělé studijní výsledky fakultu opustila. Ve svém okolí jsem tehdy nenacházela  pro tento můj krok  téměř žádné pochopení. 

Pokračovala jsem dál v hledání toho svého a na této cestě jsem se občas dostala i do slepých uliček. Například, když jsem si udělala rekvalifikační kurz na vedení účetnictví a následně jsem několik let pracovala jako účetní pro velkou nadnárodní společnost. Jsem ale ráda, že jsem si mohla na vlastní kůži zažít o čem tenhle svět byznysu je a že se mi dostalo poznání, že tohle není nic pro mě. 

Z velké firmy jsem nakonec odešla na mateřskou a v jejím průběhu jsem konečně našla TO, co jsem celou dobu hledala. Absolvovala jsem dvouletý kurz Kraniosakrální biodynamiky a objevila v ní svoje poslání. Zažila jsem konečně ten pocit, že vše do sebe zapadá a dává smysl. 

Paralely s Craniem nacházím v každodenním životě, když mohu být svědkem toho, jak jsou naše těla moudrá. Fyzické tělo je jako dítě - zcela závislé na nás a na tom, jak se k němu chováme, stejně tak jako milující matka, která pro nás udělá vše, co je v jejích silách.

Kontakt

adresa:

Přádova 8, Praha 8

telefon:

605 211 671

E-mail:

info@terezakralova.cz

IČ:

71538062

číslo účtu:

1833743014/3030