Váš průvodce světem kraniosakrální terapie...

Jaký je rozdíl mezi kraniem a reiki?

Z pohledu klienta mohou vypadat tyto metody z vnějšku podobně, nicméně při bližším zkoumání naleznete několik významných rozdílů. V této tabulce uvádím ty základní. 


ReikiKranio
Na co se terapeut při práci ladí?
Terapeut se stává kanálem pro vesmírnou energii a přikládáním rukou na klienta vylaďuje jeho energetické tělo (čakry...). Terapeut naslouchá vrozenému plánu léčení Vašeho těla a jeho zdraví, které je v určité míře v těle přítomno vždy. Tělo samo rozhoduje, co je pro něj prioritou a co bude zpracovávat jako první. Rovnováhu nastolí Vaše tělo, terapeut pouze připraví podmínky, aby celý proces podpořil.
Kdo položil těmto metodám základy?

v první polovině 20. století japonský budhista
Mikao Usui

Mikao Usui

Během svého života se zajímal o uzdravování přikládáním rukou, jako je praktikoval Ježíš, Buddha či kněží ve starém Egyptě. Na základě studií mnoha pramenů a praktických meditačních technik vyvinul tuto metodu.

v první polovině 20. století americký osteopat
Willam Garner Sutherland

Willam Garner Sutherland

Spánkové kosti lidské lebky mu připomínaly žábry ryb, které se hýbou. Věřil, že příroda nedělá nic náhodou a zbytek života zasvětil doložením důkazů, že i lidské kosti se nepatrně hýbou a že existuje ještě jeden pravidelný rytmus v těle (kromě tepu srdce a plicního dechu) tj. pohyb mozkomíšní tekutiny. Pokud je pohyb kostí omezen např. úrazy, stlačením atd. důsledky toho se projeví na fyzickém těle jako bolest či napětí.

Jde tuto metodu aplikovat na dálku?
anone (pokud to nějaký terapeut takto praktikuje - nejedná se o kraniosakrální terapii)
Čím prochází terapeut při osvojování si metody, aby z něho byl terapeut profesionál?
Prochází rituálem zasvěcení, kdy mu Mistr Reiki předává symboly a mantry. V Reiki existují 3 stupně zasvěcení. Zasvěcení je provedeno doživotně. Musí se učit anatomii a fyzilogii lidského těla, komunikační dovednosti, teorii kraniosakrální terapie. Musí provádět během svých studií desítky praktických ošetření, kdy se učí naslouchat skrze své ruce potřebám těla. Na závěr vytvoří závěrečný projekt na téma, které je mu blízké. Pravidelně se stále vzdělává a navštěvuje postgraduální semináře o této metodě.

zdroje:
http://www.reiki.cz
http://en.wikipedia.org/wiki/Reiki#Origins

sdílet