Váš průvodce světem kraniosakrální terapie...

Osteopatie

Tato metoda se snaží diagnostikovat a léčit mechanické poruchy kosterní soustavy. Zabývá se celým systémem - tedy kostmi, klouby, vazy a ostatní pojivovou tkání. Osteopati předpokládají, že mnoho nemocí a obtíží souvisí s problémy v držení těla a že úprava strukturálních poměrů pomáhá člověku v uzdravení. Používají většinou jemné manipulační techniky ke snížení napětí a obnově normální konfigurace kosterního a svalového systému.

V některých státech mají osteopati obdobné licence k výkonu povolání jako lékaři. Přestože nejlepších výsledků dosahuje osteopatie při léčení bolestí zad, šíje a kloubů, mnoho osteopatů s úspěchem zjišťuje příčiny těchto obtíží a jejich souvislost s jinými nemocemi. Porada s odborníkem - první návštěva se základním vyšetřením trvá většinou asi hodinu. Terapeut se vás vyptá na váš zdravotní stav. Z historie se nejčastějí ptá na váš porod, zranění, zánětlivé nemoci doprovázené vysokými horečkami, operace (hojení jizev), zubní zákroky, stres - emocionální i fyzický. Ze současnosti ho bude zajímat způsob života, zaměstnání, vaše aktivity ve volném čase a samozřejmě i vaše současné obtíže. Bude chtít vidět, jak stojíte, sedíte, jak provádíte určité pohyby, například předklon, záklon a úklony. Zhodnotí také pohyblivost vašich kloubů a prohmatá měkké tkáně - svaly a vazy, mají-li normální napětí. Potom manipulací a jemnou masáží uvolní ztuhlé svaly a zkusí zpevnit svaly ochablé - to bývá první část osteopatické terapie.

Někdy je nutné vyšetřit svalové reflexy, popřípadě provést rentgenové vyšetření postižených kloubů. Máte-li problémy s klouby, může osteopat pomocí rytmického poklepávání a natahování klouby i svaly uvolnit. Může také použít techniku známou jako "rychlý úder". Je to nebolestivý úder, užívaný nejčastěji v oblasti páteře. Vyvolá prudký pohyb kostí v kloubu se zřetelným cvaknutím, přičemž se okolní svaly okamžitě uvolní. Bolesti v postiženém kloubu se touto technikou zpravidla zmírní. Po prvotním vyšetření a ošetření bývají nezbytné další návštěvy, které jsou již kratší, většinou trvají asi 30 minut. Jejich počet se mění podle druhu nemoci, jejího průběhu a podle věku nemocného. Mladším lidem obvykle stačí jen několik návštěv. Kromě kloubních a svalových obtíží dokáže osteopatie velmi dobře léčit také sportovní poranění, migrénu, premenstruační syndrom, zácpu a někdy i astma.

Jako zakladatel osteopatie je považován Dr. Andrew Taylor Still, který osteopatii definoval jako:

" vědu, která se skládá z přesné, vyčerpávající a ověřitelné znalosti struktury a funkce lidského organismu – jak ze znalosti anatomické, fyziologické a psychologické, tak ze znalosti chemie a fyziky (jejích dosud známých prvků);   dále bere v úvahu zjistitelné organické zákony a léčebné zdroje v těle samotném, kterými   příroda může obnovit rovnováhu formy a funkce lidského těla ve zdraví a sílu, v harmonickém souladu s vlastními mechanickými principy, molekulární činností a metabolickými procesy;   tím může skrze vědecký přístup osteopatické praxe napravit posuny, nesrovnalosti v těle a z nich vyplývající následné nemoci na rozdíl od všech běžných metod vzájemně nesouvisejících, umělých nebo lékařských stimulací organismu."

 Myšlenky Dr. Stilla le pak rozvíjeli jeho následovníci např. Dr. William Garner Sutherland Rollin E. Becker.

Zdroje:

http://www.abecedazdravi.cz/slovnik-zdravi/osteopa...

http://handsonosteopath.com/osteopathy-treatment/

http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Taylor_Still

Osteopatie - osobnosti

Rollin Becker byl muž s velikou pokorou. Považoval za důležité nechat se při ošetření vést „nasloucháním“ a současně rozpoznáním a využitím samoléčebných mechanismů uvnitř těla. Pro vysvětlení tohoto jednoduchého ale za to velmi praktického a důležitého filozofického konceptu používal pojmy „vnitřní lékař“ a „tichý partner“.
Zakladatel osteopatie, byl rovněž lékařem, chirurgem, spisovatelem, vynálezcem a zákonodárcem za stát Kansas. Byl jedním ze zakladatelů Baker University, což je nejstarší univerzita ve státě Kansas a zakladatelem nejstarší osteopatické školy na světě - American School of Osteopathy (v současnosti přejmenovanou na A.T.Still University).
William Garner Sutherland byl americký osteopat a významná osobnost v americké osteopatické medicíně. Sutherland byl první osteopat, který přišel s konceptem kraniálního přístupu a systematicky ho vyučoval, i když on sám považoval A.T. Stilla za vynlázece veškeré osteopatie, vč. kraniálního přístupu. Sutherland byl prvním člověkem, který popsal rytmické změny tvarů kostí a lebky (krania). Později tento rytmický pohyb aplikoval i na ostatní tkáně v těle a považoval tento pohyb za původce změn v nemocných tkáních. Později nazval tento pohyb Primární respirací.