Váš průvodce světem kraniosakrální terapie...

Mike Boxhall

V minulosti se Mike většinou soustředil jen na práci s terapeuty. Celkem nedávno se ukázalo, že to není práce, která by měla být vyhrazená pro nějaký exkluzivní klub lidí. Měla by být nabídnuta každému, kdo se snaží rozšířit smysl života spíše, než jen zvýšit efektivitu povolání. Jedinou podmínkou je, že lidé by měli být otevření k prozkoumávání, neboť neexistuje žádný prostor pro výuku v nádobě, která je již plná názorů.

Ve svých 87 letech je jedním z neúnavných učitelů, který je inspirací pro terapeuty po celém světě a za nímž jeho žáci přicházejí bez váhání. Je proslulý pozoruhodnými výsledky svého výzkumu a praxe. Jeho výuka vychází z bohatých zkušeností na poli terapie. Původně craniosacrální terapeut a člen Asociace kraniosakralní terapie, vyškolen také v psychoterapii, poradenství a akupunktuře, se v posledních letech zaměřuje na syntézu a vytváří koherentní model tělesné terapie, která zahrnuje i mysl a ducha.

V současné době nalézá rezonanci mezi starověkou moudrostí a nejmodernější vědou, zastoupenou epigenetikou a biocentrismem. Jeho výzkum se točí kolem oživení vztahu mezi moudrostí, ženským principem, srdcem s intelektem, mužským principem a mozkem.

Jeho kurzy jsou původně určeny terapeutům jako praxe, která otvírá bránu k jinému rozměru léčení, obnovuje spojení s esenciálními kvalitami a vede k rozšířenému vědomí.

Posledních 40 let vyučuje v několika zemích, ve Španělsku, Itálii, Rusku, Argentině, Uruguayi, Chile, Spojených státech a Německu.

Zdroj:

www.stillness.co.uk

www.druna.cz